Disclaimer

Alle informatie; tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en zijn beschermd

onder Copyright, de Auteurswet en andere toepasselijke wetgeving.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor HannahPhotography.nl uit voort.

Hannah Anthonysz, Hannahphotography.nl aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de

websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.

Hannah Anthonysz, Hannahphotography.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hannah Anthonysz, Hannahphotography.nl mag niets van deze website worden verveelvoudigd,

bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.

Wilt u gebruik maken van beelden op deze site, neem dan contact op met Hannah Anthonysz, Hannahphotography.nl

foto@hannahanthonysz.com