Privacyverklaring

 

Rotterdam, Oktober 22, 2018

 

In deze privacy verklaring lees je alles over hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Hannah Anthonysz, Hannahphotography.nl , gevestigd aan de Sint Jobstraat 69 te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Bedrijfgegevens

 

HannahPhotography.nl

Hannah Anthonysz, chief photographer

Sint Jobstraat

3024 EG Rotterdam

TEL +31 06 18802473

foto@hannahanthonysz.com

WWW. hannahanthonysz.com

BTW 165521909B01

KvK 24354538

 

Persoonsgevens die ik verwerk

 HannahPhotography.nl kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Hannahphotography.nl, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.hannahanthonysz.com verstrekt. Hannah Anthonysz, HannahPhotography.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Bedrijfsnaam

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Bankrekeningnummer (bij betalingen)

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken.

 –Portretten zijn ook persoonsgegevens. Hannah Anthonysz en Hannahphotography bewaart alle foto bestanden die ik maak, ook alles wat in opdracht gemaakt zijn. Foto’s gemaakt in de afgelopen 18 maanden worden op een actief archief hard disc bewaard. Deze is password protected. Beelden ouder dan 18 maanden worden op offline archief harddiscs op twee locaties bewaard. Beelden worden uitsluitend opnieuw verstrekt als de opdrachtgever ze kwijt zijn en schriftelijk ze heeft aangevraagd. Als de techniek mee werkt, zal ik bewaren tot 2035, of tot het beëindiging van mijn bedrijf Hannahphotography.nl.

–Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via foto@hannahanthonysz.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

HannahPhotography.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het boeken, voorbereiden, afhandelen en verzenden van fotoshoots en andere opdrachten.

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om digitale bestanden, goederen en/of diensten bij je af te leveren

– HannahPhotography.nl verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor de belastingaangifte.

 

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met

- Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie bij E-verbinding. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

- Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

- Voor webshops gebruik ik Oypo. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

- Het versturen van foto’s gaat meestal via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 HannahPhotography.nl bewaart jouw gegevens tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

HannahPhotography.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), sturen naar foto@hannahanthonysz.com . Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.